Regulamin

Postanowienia ogólne

Sklep Alekafelki.pl obsługiwany przez Przedsiębiorstwo Kenion Krzysztof Trochim, ul. Santocka 41, 71-083 Szczecin,  REGON: 570235470, NIP: 764-11-56-952, zwaną dalej Alekafelki.pl


Warunki dokonywania zakupów

Alekafelki.pl prowadzi sprzedaż produktów za pomocą sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://www.alekafelki.pl. Do realizacji zamówień w Alekafelki.pl konieczny jest komputer z przeglądarką internetową i dostępem do Internetu.

Oferta i realizacja zakupów

Wraz z zamówieniem wysyłany jest dokument poświadczający zakup (paragon, lub na życzenie klienta faktura elektroniczna).

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe złożenie zamówienia na stronach sklepu, wybór formy płatności i sposobu przesłania wybranego produktu bądź produktów.

Wszystkie ceny podawane w sklepie Alekafelki.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. 
Towar o statusie "Dostępny w ciągu 24h" jest towarem, który posiadamy na stanie magazynowym. Towary z czasem realizacji "10 dni" lub "20 dni" są towarami na indywidualne zamówienie. Czas realizacji podany jest w dniach roboczych i obowiązuje od dnia zaksięgowania wpłaty na naszym koncie lub w momencie, gdy płatność TPay/Paypal zostanie pomyślnie zakończona.

Reklamacje, zwroty i gwarancje


Zamawiający ma prawo, żądać doprowadzenia reklamowanego produktu (-ów) do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę. Jeżeli Alekafelki.pl nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Towary sprowadzane na zamówienie z fabryki ( oznaczone terminem realizacji 10-14 dni ) są towarami sprowadzanymi w konkretnej tonacji, kalibracji i ilości wedle zamówienia i w przypadku wyżej wymienionych towarów nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

Przed przyklejeniem płytek prosimy o sprawdzenie ich jakości, koloru, odcienia i wymiaru porównując płytki z różnych kartonów. Po przyklejeniu reklamacje ww. pozycji nie będą uwzględnianie.

Podstawą do złożenia reklamacji jest protokół szkody, sporządzony przez kuriera dostarczającego przesyłkę.

Zamawiający może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, liczonym od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
Odstępując od umowy, Nabywca odsyła towar we własnym zakresie i pokrywa koszty związane z transportem.

Zdjęcia produktowe i aranżacyjne modeli płytek, są to zdjęcia dostarczone przez producenta i faktyczny odcień płytek może odbiegać od realnego wyglądu produktu, w zależności od ustawień monitora jak i konkretnych partii produkcyjnych płytek.

Kontakt w sprawie reklamacji, gwarancji i zwrotów: Kenion Krzysztof Trochim, ul. Santocka 41, 71-083 Szczecin, tel. (091) 350 73 79, e-mail sklep@alekafelki.pl


Postanowienia końcowe

Alekafelki.pl zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych".

Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim. Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: sklep@alekafelki.pl.

Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji umowy z Kupującym jest upoważniony przesłać Kupującemu na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego, nie są znane Sprzedającemu. Autoryzacja elektronicznych form płatności odbywa się na stronach internetowych odpowiednich banków lub firmy Polcard.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie artykuły kodeksu cywilnego.